Krążenie krwi i naczynia krwionośne

Twoje serce i naczynia krwionośne tworzą wspólnie cały układ krążenia. Składa się on z czterech podsystemów.

Krążenie tętnicze
Krążenie tętnicze jest częścią układu krążenia obejmującą tętnice, między innymi aortę i tętnice płucne. Tętnice to naczynia krwionośne transportujące krew od serca. Zdrowe tętnice są silne i elastyczne. Zwężają się one wraz ze skurczami mięśnia sercowego, pomagają w utrzymaniu odpowiedniego ciśnienia krwi. Dzięki temu krew krąży po całym ciele w sposób efektywny.

Tętnice rozgałęziają się na mniejsze naczynia krwionośne zwane tętniczkami. Tętnice i tętniczki posiadają silne i giętkie ściany pozwalające im dostosowywać ilość i tempo krwi tłoczonej do różnych części organizmu.

Krążenie żylne

Krążenie żylne jest częścią układu krążenia obejmującą żyły, między innymi żyłę główną i żyły płucne. Żyły to naczynia krwionośne transportujące krew do serca.

Żyły posiadają cieńsze, niż tętnice, ściany. Poszerzają się, gdy ilość przepływającej przez nie krwi wzrasta.

Krążenie kapilarne

Krążenie kapilarne to część układu krążenia, w którym tlen, substancje odżywcze i odpady transportowane są między krwią a różnymi częściami organizmu.

Kapilary łączą systemy krążenia tętniczego i żylnego. Są to bardzo niewielkie naczynia krwionośne.

Znaczenie kapilar kryje się w ich bardzo cienkich ściankach. W przeciwieństwie do tętnic i żył, ścianki kapilar są wystarczająco cienkie by tlen i substancje odżywcze znajdujące się we krwi przedostały się do poszczególnych części organizmu, które ich potrzebują.

Cienkie ścianki kapilar pozwalają również na transportowanie odpadów z narządów i tkanek, takich jak dwutlenek węgla, do krwi i dalej do płuc.

Krążenie płucne

Krążenie płucne to ruch krwi od serca w stronę płuc i z powrotem. Obejmuje ono zarówno krążenie tętnicze jak i krążenie żylne.

Krew bez tlenu pompowana jest z serca do płuc (krążenie tętnicze). Krew bogata w tlen krąży z płuc do serca żyłami płucnymi (krążenie żylne).

Krążenie płucne obejmuje również krążenie kapilarne. Tlen jaki wdychamy z powietrza przedostaje się przez płuca do krwi dzięki dużej liczbie kapilar w płucach. Krew bogata w tlen przemieszcza się żyłami płucnymi w kierunku lewej strony serca, a następnie dostaje się do aorty oraz pozostałej części organizmu.

Kapilary w płucach usuwają również nadmiar dwutlenku węgla z krwi, byśmy później mogli pozbyć się go wydychając powietrze.

Powyższy artykuł został napisany na podstawie publikacji udostępnionej przez National Heart Lung and Blood Institute – instytutu zajmującego się sprawami związanymi z sercem, płucami i układem krwionośnym.